за нас
Projects
Staff
Partners
Machinery and equipment

Сертификати

Volle Ansicht

Сертификат за регистрация

Този сертификат удостоверява, че системите за управление на

ПЪТСТРОЙ ООД

са били оценени от Интернешънал Сертификейшънс и е установено съответствието им с изискванията на

OHSAS 18001:2007
Системи за управление на здравето и безопасността при работа - Изисквания

Обхват на регистрация
Строителство и ремонт на пътища, пътни съоръжения, пътна инфраструктура, канализация и водоснабдяване

Регистрирана площадка
Зона "Голеш", гр. Стара Загора 6000, България
Volle Ansicht

Сертификат за регистрация

Този сертификат удостоверява, че системите за управление на

ПЪТСТРОЙ ООД

са били оценени от Интернешънал Сертификейшънс и е установено съответствието им с изискванията на

ISO 9001:2008
Системи за управление на качеството - Изисквания

Обхват на регистрация
Строителство и ремонт на пътища, пътни съоръжения, пътна инфраструктура, канализация и водоснабдяване

Регистрирана площадка
Зона "Голеш", гр. Стара Загора 6000, България
Volle Ansicht

Сертификат за регистрация

Този сертификат удостоверява, че системите за управление на

ПЪТСТРОЙ ООД

са били оценени от Интернешънал Сертификейшънс и е установено съответствието им с изискванията на

ISO 14001:2004
Системи за управление по околна среда - Изисквания и указания за прилагане

Обхват на регистрация
Строителство и ремонт на пътища, пътни съоръжения, пътна инфраструктура, канализация и водоснабдяване

Регистрирана площадка
Зона "Голеш", гр. Стара Загора 6000, България
Volle Ansicht

Сертификат

Този сертификат удостоверява, че системите за управление на

ПЪТСТРОЙ ООД

са били оценени от Интернешънал Сертификейшънс и е установено съответствието им с изискванията на

Стандарт за социална отговорност
Спецификация за социална отговорност, базирана на указанията на ISO 26000:2010

Обхват на регистрация
Строителство и ремонт на пътища, пътни съоръжения, пътна инфраструктура, канализация и водоснабдяване

Регистрирана площадка
Зона "Голеш", гр. Стара Загора 6000, България