за нас
Projects
Staff
Partners
Machinery and equipment

Стратегия и развитие

Приоритети

 • Разрастване и постоянен контрол на предлаганите услуги, материали и стоки;
 • Поетапно въвеждане на нови продукти и технологии;
 • Рекламни кампании и стимули за привличане на нови партньори;
 • Гъвкава и балансирана политика спрямо всички клиенти;

Стратегия

 • Активно прилагане на най-новите технологи и продукти от българския и световен пазар при изграждане на обектите.
 • Мощна инвестиционна дейност, концентрирана в развитието на производствения капацитет и присъствие в различни региони на страната.
 • Високоекспертна консултация.
 • Разширяване и утвърждаване влиянието на фирма "Пътстрой"ООД в България и чужбина.

Резултати

 • Финансова стабилност;
 • Натрупан опит;
 • Изградена складова база с механизация, технологични мощности и собствен автомобилен парк;
 • Активен контрол при изпълнение на поети договорни задължения;