за нас
Projects
Staff
Partners
Machinery and equipment

Асфалто-полагаща техника

Машините за уплътняване се наричат още валяци. В зависимост от тежината си те се делят на 2 основни групи: леките са с гумени, а тежките - с метални работни органи.